Algemeen kerkhofreglement

Reglement voor het beheer van de kerkhoven.

Locaties:
Kerkstraat 72, 2223 AH Katwijk
Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
“In Loco Pascuae”, Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 7 januari 2015
en goedgekeurd door de bisschop van Rotterdam d.d. 5 februari 2015
(nr. BM 2015-558) en van toepassing verklaard met ingang van 1 mei 2015.

U kunt het Reglement downloaden door hier te klikken.