ANBI status

De r.k. parochie H. Augustinus te Oegstgeest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een onderdeel van het Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Augustinus te Oegstgeest.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting met betrekking tot informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie H. Augustinus  vindt u deze informatie hier.