H. Laurentiuskerk 150 jaar

 

Programma
In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de H. Laurentiuskerk te Voorschoten op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september
Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, hoofdcelebrant is. Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen, genodigden en belangstellenden het Bondsgebouw.

Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september

In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. De officiële opening door de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene, is op 12 augustus om 16.00 uur.

Open Monumentendag 8 september

Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk extra in de aandacht staan. Er zal ondermeer een programma zijn met orgelspel, inleiding, rondleiding en lichtbeelden rond het orgel zijn. Op deze dag is ook het Bondsgebouw open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee. De korte film die gemaakt is over de kerk zal hier getoond worden. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren we in het septembernummer van De Augustinus.

Zie voor meer informatie de pagina’s van de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods.