Vanaf nu digitale collecte in alle parochiekernen

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’. In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kan u eigen parochiekern selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodig.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven. Pastoor Rochus Franken