Meer duidelijkheid toekomst Warenar

Gemeente Wassenaar, parochie en SBW tekenen intentieovereenkomst

De toekomst van de Warenar wordt steeds duidelijker. De gemeente, de parochie H. Augustinus en Stichting Beheer Warenar (SBW) zijn het eens geworden over de verkoop van de Warenar van de gemeente aan de parochie. Daarnaast wordt SBW eigenaar van de begane grond en het theater. Op woensdag 21 juli hebben de partijen hierover een intentieovereenkomst getekend.

Toekomst Warenar gewaarborgd
Er is een grote stap gezet voor de toekomst van de Warenar. Na intensieve onderhandelingen hebben partijen nu een intentieovereenkomst getekend. Daarin spreken de gemeente, SBW en de parochie af dat de gemeente de Warenar aan de parochie verkoopt; SBW wordt eigenaar van de begane grond en het theater. Onderzocht wordt of op de bovenverdiepingen ongeveer 15 koopwoningen voor starters kunnen worden gerealiseerd. Dit is nodig om de Warenar en theater als (monumentaal) gebouw te renoveren en verduurzamen én het culturele en maatschappelijke gebruik van de parterre en theater voor lange termijn te waarborgen.

Patronaatsvariant
Begin 2020 is op verzoek van de raad gestart met een onderzoek naar de herontwikkeling en een duurzame oplossing voor het theater en de maatschappelijke functie van het gebouw. De oorspronkelijke herontwikkelingsvariant ‘sloop en nieuwbouw’ bleek financieel onhaalbaar. Ook bleek dat voor de variant ‘sloop- en nieuwbouw met woningen’ geen (maatschappelijk) draagvlak was onder de omwonenden. De parochie heeft een variant naar voren gebracht waarbij meer wordt aangesloten bij de bestaande situatie: de patronaatsvariant. Hierbij was het uitgangspunt dat de parochie eigenaar van het gebouw zou worden en SBW duurzaam betrokken zou blijven bij de exploitatie van de culturele en maatschappelijke functies in het gebouw en theater. De patronaatsvariant heeft het vertrekpunt gevormd voor verder overleg met de parochie en SBW in mei en juni van dit jaar.

Verheugd over deze mijlpaal
Wethouder Ritske Bloemendaal (cultuur) is zeer verheugd dat na een lang en intensief traject deze mijlpaal is bereikt. “De komende periode gaat de parochie met de ontwikkelaar aan de slag. De gemeente zal in dit proces toetsen in hoeverre de toe te voegen en bestaande functies in en om het gebouw in verhouding blijven staan met het monumentale karakter van het gebouw en de omgeving.” Hierbij benadrukt wethouder Bloemendaal dat de omwonenden ook in het vervolgproces worden betrokken.