Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.

Ook het pastoraal team gaat dit besluit zeer aan het hart. We hopen en bidden dat we toch snel weer in een normale situatie komen waar we iedereen welkom kunnen heten die naar de kerk wil komen.

Het besluit van de bisschoppen heeft met ingang van 1 december 2021 de volgende praktische consequenties voor de parochie H. Augustinus. Ze gelden zolang deze maatregelen van kracht zijn.

De doordeweekse Missen op donderdagavond in Voorschoten en op vrijdagavond in de Willibrordus Wassenaar vervallen.
Rozenkrans en Aanbidding na 17.00u vervallen.
De zaterdagavondvieringen in Katwijk en Oegstgeest vervallen.
De zaterdagavondviering in de St. Jozef wordt vervroegd naar 16.00u

Op Kerstavond zullen er geen vieringen zijn.
Wel zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de St. Willibrordus Wassenaar. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Ook zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de H. Joannes de Doper Katwijk Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Deze van tevoren opgenomen gezinsvieringen zullen om 19.00u voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Om 24 december zal om 15.00u een kinderkerstviering zijn in Voorschoten. Deze wordt niet gestreamd. Ook hiervoor dient u zich aan te melden.

Om 15.00u zal in de H. Willibrord Oegstgeest de Eucharistie van de nachtmis gevierd worden. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Om 21.00u zal deze van tevoren opgenomen Nachtmis voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Eerste Kerstdag 25 december zijn de vieringen zoals vermeld in het parochieblad en op de website. Voor deze vieringen dient u zich van tevoren aan te melden.

9.30 u Katwijk
9.30 u St.Jozef
9.30 u Willibrordus Wassenaar
11.00u Oegstgeest
11.00u Voorschoten
11.00u De Goede Herder

Het pastoraal team van de parochie H. Augustinus