Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

**  Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van

             vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022.

       begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg

**  Een één daagse bedevaart op zaterdag 28 meio 2022.

               begeleid door ????

**  Een twee daagse bedevaart op zaterdag 18 en 19 juni 2022.

                             begeleid door ????

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.

U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan

tel. 015  3693148   e-mail  : paula_opstal@hotmail.com

evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn

tel. 070  3205872    e-mail : gerard.debruijn@planet.nl