AUGUSTINUSLEZING

De jaarlijkse Augustinuslezing zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 31 augustus a.s., aanvang 20.00 uur, plaats: Bondsgebouw, Voorschoten.

Dr. Norbert Schnell is gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor.

Het bruidsmotief vormt vanaf Genesis tot en met Openbaring als het ware één grote spanningsboog die ons iets zegt over onze relatie tot God. Dhr. Norbert Schnell zal ons hierover meer vertellen.

Het Pastoraal Team nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00 uur een  eucharistieviering in de Sint Laurentius en Moeder Godskerk.