MARIA TENHEMELOPNEMING

Op maandag 15 augustus is het feest van Maria Tenhemelopneming.

Dit wordt gevierd met een eucharistieviering in de H.Laurentius en Moeder Godskerk te Voorschoten. Aanvang: 19.00 uur.

Deze viering is bestemd voor de gehele parochie H. Augustinus.

U bent  van harte welkom!