Marriage Course start in sept

Er start in september voor de (aanstaande) echtparen uit ons Bisdom een nieuwe online Marriage Course. De cursus is bedoeld voor alle (aanstaande) echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – met een flinke scheut humor. In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en belangrijke praktische onderwerpen voor de gezamenlijke toekomst aan de orde.

De communicatie binnen de relatie krijgt door de cursus een serieuze impuls omdat de (aanstaande) echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethodes die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

Belangrijke informatie Marriage Course online:

·  De cursus begint op 23 september (catechese avond). Door de speciale opzet van de cursus kunnen deelnemers zich uiterlijk op 6 oktober ’s ochtends aanmelden.

·  De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.

·  De data zijn: 23 september (catechese avond), 7 oktober, 28 oktober, 4 november, 18 november, 9 december, 6 januari, 20 januari om 19.45 uur tot 22.00 uur. Op 27/01/2023 vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt tijdens de cursus. 

·  Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course

·  Kosten: € 25,– per paar.

Deze korte video geeft een goede indruk van de ervaring van cursisten met de online cursus. We kunnen u zeer aanraden om deze even goed te bekijken: https://youtu.be/NBEFfdONZJ4

Voor meer informatie kunt u deze link bekijken: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/video-groot-enthousiasme-onder-stellen-over-marriage-course-online

De cursus is niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar biedt er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Wij willen u vragen om de cursus van harte aan te bevelen bij alle (aanstaande) echtparen in uw parochies of federatie. Omdat de Marriage Course in feite niet alleen voor wie gaan trouwen, maar voor alle echtparen interessant is, kunt u gerust ook andere echtparen in uw omgeving op de Marriage Course attent maken. Aanmelden kan gemakkelijk via de website van het Bisdom, zie bovenstaande eerste link.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u ons goed bereiken via het e-mail adres dwhg.rotterdam@gmail.com

Met hartelijke groet,

Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin