8 okt Presentatie nieuw lid pastoraal team

Het bestuur van de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten,
Wassenaar) heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons Pastoraal Team
De heer S.M. Zuidersma
De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op
zaterdagavond 8 oktober 2022 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk
te Voorschoten (Leidseweg 98) en wordt verricht door Z.H.E. Mgr. J.H.J. van den Hende.
De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100).
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Sjoerd Zuidersma (geb. 1980) is pastoraal werker van het bisdom Rotterdam. Hij is opgegroeid in Nootdorp. Na de sportopleidingen CIOS en de ALO (sportmanagement) heeft hij gymles gegeven in een
township in Zuid-Afrika. Teruggekomen in Nederland is hij begonnen met de theologiestudie in Utrecht.
Daarna begon zijn loopbaan in de Kerk als jongerenwerker en na afronding van zijn studie als
pastoraal werker voor de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn. Per 1 oktober 2022 is hij
werkzaam voor onze parochie. Hij kijkt ernaar uit u te ontmoeten, zijn taken liggen met name bij de
catechese en het jeugd- en jongerenwerk.