Maand van de Bijbel in het teken van hoop

Op 22 januari 2023 gaat voor de 4e keer de Maand van de Bijbel van start. Met meer dan 20 verschillende organisaties die zich met de Bijbel verbonden voelen wordt in de periode van 22 januari tm 22 februari aandacht besteed aan de rol van de Bijbel in onze samenleving. In 2023 staat deze maand in het teken van de hoop. Het thema is ‘Blijven dromen’, waarmee de organiserende partners willen laten zien hoe het oude boek een levendige inspiratiebron is voor hoop in een tijd die bepaald wordt door crises en zorgen om de toekomst.

Het essay over dit thema is dit jaar geschreven door Andries Knevel en Leo Fijen. Als bekende tv-persoonlijkheden en doorgewinterde kerkgangers toeren zij door het land met hun lezingen. Ze spreken met jong en oud over de toekomst van kerk en geloof en komen talrijke vernieuwende initiatieven tegen. Juist aan de basis, bij vrijwilligers, bij groepen als studentenverenigingen en waar men oog heeft voor elkaar, daar vinden zij geloof en hoop. In deze briefwisseling lees je hoe beide mannen – de een katholiek, de ander protestant – nadenken over een hoopvolle toekomst voor de kerk. De briefschrijvers vertellen elkaar openhartig over hoe zij blijven volhouden en hoe de bijbel hen daarbij inspireert.

De Maand van de Bijbel start op de dag die al eerder door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap samen met kerken in Nederland en Vlaanderen is uitgeroepen tot Bijbelzondag. De Maand van de Bijbel wordt geopend op vrijdag 20 januari met drie gesprekken tussen Leo Fijen en Andries Knevel, die via de website van de Maand van de Bijbel te vinden zijn. Lees meer over de maand van de Bijbel 2023 
Wie wil participeren en activiteiten wil melden kan terecht bij info@maandvandebijbel.nl

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties: www.maandvandebijbel.nl & www.bijbelgenootschap.nl/doe-mee/als-kerk/bijbelzondag/