Stille Omgang  2023

Op 18 maart gaan wij na 3 jaar Corona stilstand weer met de bus vanuit alle parochiekernen op pelgrimage naar de Stille Omgang in Amsterdam ter herdenking van het mirakel van Heilige Hostie uit 1345. Wij nemen daar deel aan een eucharistieviering met mgr. van Hout waarna wij in stilte 1 uur volgens de middeleeuwse route door Amsterdam pelgrimeren. 

Aanmelding kan via de inschrijflijst achterin de kerk of via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Stille Omgang 2023”.