14 mei Liduina Processie

Op zondag 14 mei wordt in Schiedam de zevende processie van Sint Liduina gehouden.
Sinds 2015 is het een traditie geworden om het Liduinafeest met de Liduinaprocessie
jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen (zondag voor hlemetvaartsdag), slechts
twee keer onderbroken tijdens de coronacrisis. Op zondagmiddag 14 mei aanstaande zal
opnieuw de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trekken. De rector van de
LiduinabasiLiek, vicaris H.M.W. Egging, nodigt u en uw parochianen uit om deel te nemen
aan deze processie.


De heilige Liduina (1380-1433) was reeds jong, na een val op het ijs, aan bed gekluisterd. Na
een periode van verzet kon zij haar chronische ziekte verbinden met de overweging van het
Lijden van Christus. Vanaf haar ziekbed heeft de heilige Liduina concrete daden van liefde
verricht: door haar gebed; door haar vele bezoekers goede raad te geven; en door haar
giften aan de armen. Daarmee is zij ook een voorbeeld voor ons, in deze tijd, waarin wij
meer moeite hebben met het lijden dat ons in het Leven kan overkomen.
Om 10.00 uur begint het Liduinafeest met een feestelijke eucharistieviering in de basiliek.
Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in
parochiezaal De WiLgenburg en zijn er rondleidingen in de basiliek. ‘s-Middags zat de
processie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken.
Koningin Emmaplein 3 • 3016 AA Rotterdam
010 – 281 71 83′ IBAN: NL30 INGB 0000 4643 04
www.bisdonnrotterdam.nl
a.djong@bisdomrotterdam.nl
De processie begint om 14.00 uur met een kort gebedsmoment in de LiduinabasiLiek.
Daarna trekt de processie Langs plaatsen uit het Leven van de heilige Liduina en plaatsen
uit de devotie tot deze heilige (onder andere de Grote of Sint Janskerk, het Weeshuis en
hluis te Poort). In de Grote Kerk zal een oecumenische gebedsdienst plaatsvinden.
De processie wordt in de basiliek afgesloten met een korte vesperdienst met de
broederschap van Sint Liduina (om circa 16.00 uur). Daarna staat in parochiezaat De
WiLgenburg voor elke deelnemer soep en een broodje klaar.
Rector Egging van de Liduinabasiliek verzoekt u om in uw parochie bekendheid te geven
aan deze processie.
Wij hopen dat velen op 14 mei zullen aansluiten bij de Liduinaprocessie in Schiedam.