Vormsel

Inschrijving voor het Vormsel 2023 geopend!

Kinderen in groep 8 en de brugklas zijn van harte welkom bij het Vormselproject van de parochie. De voorbereiding voor dit sacrament begint in februari 2023 en eindigt in mei 2023 met een feestelijke viering met de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen meer over de katholieke kerk en de heilige Geest. U kunt uw kinderen aanmelden tot begin februari. Hoe doe je dat?

De start van het vormselproject vindt plaats op dinsdagavond 7 februari 2023 met een ouder-kind bijeenkomst in het Bondsgebouw in Voorschoten.

Klik op de link: Aanmelden voor de Vormselvoorbereiding 2023

De Vormselviering is op zaterdagavond 27 mei 2023. De voorbereiding wordt verzorgd door een enthousiaste werkgroep met leden uit alle kernen van de parochie.

De kosten voor deelname bedragen € 30 pp. Dit is voor het werkboek en alle overige materialen tijdens het project.

Uw kind(eren) zijn van harte welkom mee te doen!

Mocht u nog een vraag hebben over het Vormsel, stel uw vraag aan Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker van de parochie (s.zuidersma@parochie-augustinus.nl).

Het woord ‘vormsel’ komt van het Oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel. Lees meer in de folder.

Voorkant Vormsel

Klik om te openen

Er is ook een filmpje beschikbaar over het Vormsel.