Jongeren

 

Voor wie?
Voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar.

Waar staat de afkorting RKJ voor?
De afkorting RKJ staat voor: Rooms Katholieke Jongeren.

Ontstaan RKJ Augustinus:
Onze RKJ is ontstaan in 2016 na de benoeming van kapelaan Boris Plavčić in onze parochie. Hij heeft als doel: Jongeren, jeugd en gezin weer actief te maken binnen de gemeenschap.

Activiteiten:
De activiteiten variëren van een dagje naar een leuke stad tot de jaarlijkse strandmis in Katwijk of een bedevaartsoord bezoeken. In de vierde week van de Advent halen we het Vredeslicht op uit Utrecht en brengen we dat door de hele parochie bij zieken en ouderen. Daarnaast begeleiden we ook activiteiten waarbij de tieners van RK tieners betrokken zijn. Er is bij RKJ ook ruimte voor nieuwe initiatieven.

Gebedsgroep
RKJ heeft een gebedsgroep onder leiding van de kapelaan. Deze komt wekelijks samen.

Begeleiding
In elk dorp van onze parochie zijn er contactpersonen die aanspreekpunt voor RKJ zijn. Twee contactpersonen zijn tevens vaste begeleiding samen met de kapelaan.

Contact
Via WhatsApp: kapelaan Boris Plavčić (06-43514595)