Nieuwbericht dec 2016

Toekomst RK Wassenaar

Op 13 oktober 2016 hebben vertegenwoordigers van het bestuur en het pastoraal team een bespreking gehad met leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies van de drie parochiekernen van Wassenaar, om ons te bezinnen op de toekomst van de Wassenaarse geloofsgemeenschap en haar kerkgebouwen. De aanzet hiertoe is de bezinning geweest op 7 april dit jaar, door bestuur en pastoraal team, onder leiding van Ton Bernts, de medeauteur van de studie “God in Nederland”. Een van de belangrijke conclusies was dat tussen nu en vijftien jaar het verwachte kerkbezoek meer dan halveert. De dorpen Katwijk en Oegstgeest hebben elk één kerk. Sinds de sluiting van de Moeder Godskerk geldt dit ook voor Voorschoten. Het parochiebestuur heeft het scenario geopperd om er naar te streven dat in 2030 elk dorp nog een eigen katholieke kerk heeft. Dat betekent niet alleen verstandig beleid rond personen, gebouwen en financiën, maar ook dat de geloofsgemeenschap in Wassenaar een stappenplan moet maken om in de komende jaren één parochiekern te worden en het aantal vieringen en kerkgebouwen te reduceren.

Voor de besluitvorming zal bestuurslid Reinoud Kimman een rapport opstellen met alle relevante factoren bij elkaar. Dit rapport zal de basis zijn om in januari opnieuw rond dit onderwerp bij elkaar te komen. Dan wordt ook verder gewerkt aan een stappenplan. In dit proces is het van groot belang dat in de eerste plaats de kerkgangers, maar ook het bisdom, de gemeente en alle relevante personen, voortdurend op de hoogte worden gehouden en betrokken blijven. De eerste stap is het samenvoegen van de pastoraatgroepen en de beheercommissies van de drie Wassenaarse kernen. Voor wat betreft de pastoraatgroepen is daar een jaar geleden al mee begonnen en dit zal het komende jaar, mede onder leiding van de locatiereferent, diaken George Brink, vaste vorm krijgen. We willen van de nood een deugd maken en de kansen benutten om aan een grote vitale gemeenschap te bouwen.

Diaken George Brink

Pastoor Michel Hagen