Iedereen moet mee kunnen doen

Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023.
Op 22 november kiezen we de leden van de Tweede Kamer. Samen met u willen we als gelovige burgers
nadenken over het goede wat we voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken. We
staan voor grote uitdagingen en er ontwikkelen zich ingrijpende visies op het mens-zijn. Met het oog op
de verkiezingen willen we daarbij samen met u stilstaan.

[Lees meer…]

Aangepast rooster November

Beste parochianen

Pastor Kees van Vliet heeft tot zijn verdriet aangegeven dat zijn herstel langer duurt. En dat hij na zijn feest op 12 nov ook de rest van november op non actief staat. Graag uw gebed dat hij zijn feest gewoon kan vieren! Hij wil dit heel graag laten doorgaan. En we gunnen hem dit feest zo.

Concreet betekent dit dat het liturgierooster van de maand november deels wordt ingevuld door andere voorgangers. Bekijk het aangepaste rooster

De viering van 12 nov 9:30 in Katwijk vervalt

De viering van 18 nov 19:00 in Wassenaar vervalt.

BANNEUX dag   zaterdag 11november 2023

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse Banneux reünie dag, waarmee we het bedevaart seizoen 2023 afsluiten,  op zaterdag 11 november a.s.

Als afsluiting is weer besloten om de Banneux Dag opnieuw in Pijnacker te laten plaats vinden op gebruikelijke locatie:

Ontmoetingscentrum “De Acker “; Park Berkenoord 2; 2641 CX Pijnacker.

Het bestuur en de vrijwilligers nodigen u hierbij van harte uit u op te geven voor  zaterdag 11 november 2023 en hier ook aanwezig te zijn.

De kosten zijn € 22.50  voor deze dag.

Betaling kan op Giro NL25INGB 0009307593 t.n.v. Banneux Comité Den Haag.

Aanvang van deze dag is vanaf 9.00 uur: ontvangst met een kopje koffie

10.15 uur H.Eucharistieviering, voorgegaan door Pater Dr. M. Lindeijer s.j.

12.00 uur gebruiken we een eenvoudige lunch,

c.a. 13.00 uur aansluitend ontspanning programma

14.45 bidden we de Rozenkrans met aansluitend het plechtig Lof met pelgrims zegen

Einde van deze dag om ca. 16.15 uur.

Mw. A. Opstal-Ammerlaan  Westlaan 62   2641 DN   Pijnacker   tel. 015-3693148   of

 Dhr. G.J. de Bruijn  Polderweg 12 A  2493 ZA ’s-Gravenhage     tel. 070-3205872

Kun je nu nog geloven in God?

Als je kijkt naar de wereld waarin we leven, dan kun je je afvragen: hoe kun je nu nog geloven in God? Als er een God is, waar is Hij dan? Als God echt van mensen houdt , laat Hem dan een einde maken aan deze ellende!

Geloven is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Het begint met één puzzelstukje, waarna er stukje voor stukje puzzelstukjes worden bijgelegd. Maar het blijft een puzzel, ook als je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof bent opgegroeid.

De Alpha wil je uitdagen om voor het eerst of opnieuw te gaan zoeken. En om door te blijven puzzelen als je het totaalplaatje even niet meer ziet.  Laat je verrassen!

Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha’s wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha. De Augustinusparochie organiseert al 20 jaar de Alpha waaraan meer dan honderd mensen deelnamen.

De Alpha geeft uitleg over de basis van het christelijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100 jaar. Je komt tien avonden als groep bij elkaar. Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof. Daarna praat je in vaste kleine groepjes hierover door. Je zult merken dat je in korte tijd elkaar leert kennen en een band opbouwt.

Bij ons heet de Alpha Smulpaap! Omdat het eten zo lekker is!

Bij een Alpha hoort gezamenlijk eten. Van dat eten maken wij iets bijzonders. Geniet van een 2 of 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselende en alom gewaardeerde gerechten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijgt je drie keer een speciale culinaire ervaring uit een ander land. En het mooie is: je hoeft alleen maar aan te schuiven! Praat daarna, na het zien van een introductievideo, vrij over ons geloof. Bespreek de onderlinge verschillen en overeenkomsten, inspireer elkaar om samen jouw geloof te verdiepen.

Wil je meer weten? Kijk zelf of de Smulpaap iets voor je is!

Kom vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst om 19.30u op 15 november om 19.30 uur in de pastorie van de H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. (ingang achterom)

Info kun je ook krijgen bij pastoor Franken:  rochusfranken@outlook.com  of bij de Alpha-coördinator Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

De  bijeenkomsten daarna zijn gepland op de volgende woensdagen:

22 en 29 november 2023

13 december 2023

17, 24 en 31 januari 2024

21 en 28 februari 2024

13 en 20 maart 2024

Deze bijeenkomsten beginnen om 18.30u

Aangepast rooster oktober

Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 28 september dat zijn arts hem gevraagd heeft 4 weken rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen.

Wij wensen pastor Kees van Vliet van harte beterschap en vragen u als parochiaan om daar voor te bidden.

We hebben geprobeerd Priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. Het rooster van vieringen zoals dat in de nieuwe Augustinus staat, klopt hierdoor niet meer. De vieringen zullen, doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. Kijk hier voor het nieuwe rooster van vieringen.

De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de Willibrordus Wassenaar zal in september en oktober vervallen.

Wilt u hem persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat sturen maar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

[Lees meer…]

Let op: Phishing mail

Mogelijk phishing activiteiten met vals e-mailadres van pastoor Franken.

De adressen die o.a. gebruikt worden door de criminelen zijn pastoor.parochie-augustinus.nl of rochusfranken@hotmail.com

Antwoord niet op deze mails en verwijder ze direct!

Het enig juiste emailadres is: rochusfranken@outlook.com

Voor meer tips kunt u onderstaande link raadplegen.

Zoek je meditatie, wellness & mindfulness in je eigen RK Kerk?


Waar kan ik tot mijzelf komen, op adem komen en alle zorgen loslaten?
Dit kan in de kerk op de vrijdagavond van Barmhartigheid; een avond van stilte en Eucharistische aanbidding. Gun jezelf deze maandelijkse mini retraite. Jezus zelf nodigt ons uit:“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”(Matheus. 11,28)
Plaats: Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar)
Data 2023: 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november
Lees meer hierover in de flyer

Busje komt zo… gaat u mee met Vocalis naar Oudenbosch?

Gaat u mee zaterdag 10 juni mee naar de Basiliek van Oudenbosch? Het koor Vocalis van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk, deel van de parochie H. Augustinus met ook kernen en kerken in Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar bestaat dertig jaar en ze willen dit ook muzikaal gaan vieren. De 35 leden van het koor, met muzikaal begeleider / dirigent Niek van der Meij, mag zingen in deze prachtige Basiliek. Graag nodigen we iedereen uit er met elkaar een mooie dagtocht van te maken. Wegens de vele aanmeldingen, gaan wij proberen daarom een tweede bus te regelen voor deze fantastische dagtocht!

[Lees meer…]

14 mei Liduina Processie

Op zondag 14 mei wordt in Schiedam de zevende processie van Sint Liduina gehouden.
Sinds 2015 is het een traditie geworden om het Liduinafeest met de Liduinaprocessie
jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen (zondag voor hlemetvaartsdag), slechts
twee keer onderbroken tijdens de coronacrisis. Op zondagmiddag 14 mei aanstaande zal
opnieuw de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trekken. De rector van de
LiduinabasiLiek, vicaris H.M.W. Egging, nodigt u en uw parochianen uit om deel te nemen
aan deze processie.

[Lees meer…]