Nieuwsbericht dec 2017

(artikel ook geplaatst in het nummer voor December  2017 van het parochieblad De Augustinus)

De afgelopen maanden hebben we u op de hoogte gehouden van de voortgang van de commissie Keuze Centrale kerk. Deze commissie boog zich over de vraag welke van de drie kerken in Wassenaar het liturgisch centrum moet worden voor nu en de nabije toekomst. We hebben in deze periode heel veel informatie uitgewisseld en de voor en nadelen van de verschillende kerken en mogelijkheden bekeken. Toch kwam de commissie niet tot een keuze. Die taak is teruggeven aan het parochiebestuur.
In de loop van Januari 2018 hopen we over de keuze  meer te kunnen zeggen.

Pastoor Michel Hagen