Nieuwsbericht januari 2018

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Februari  2018 van het parochieblad De Augustinus)

Het is de afgelopen maand even stil geweest rond het keuzeproces over wat in Wassenaar de centrale kerk moet worden voor de vieringen. Het bestuur heeft echter niet stil gezeten. Na de ingelaste vergadering eind verleden jaar over dit onderwerp zal het bestuur op 24 Januari vaststellen wat zijn standpunt is omtrent die keuze.

Vervolgstappen

Op donderdagavond 1 Februari zal er een overleg zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team, met de beheercommissies en de pastoraatgroepen van Wassenaar. Op die avond zal het bestuur het proces toelichten en zijn standpunt bekendmaken. Zo snel mogelijk daarna zal in de parochiekernen, na de weekendvieringen, gesproken worden met de parochianen. De reacties zullen net als bij de vorige bijeenkomsten geïnventariseerd worden.

Tenslotte de bisschop

Vervolgens maakt het bestuur zijn definitieve weging en formuleert zijn voorgenomen besluit. Dit besluit wordt met het reeds opgestelde rapport van de commissie en verdere relevante informatie naar de bisschop gestuurd. Daarna is het aan de bisschop om dit voorgenomen besluit te bevestigen of niet. We hopen dat zijn antwoord voor de zomer gegeven wordt.

Pastoor Michel Hagen