Nieuwsbericht juli 2017

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Juli/Augustus  2017 van het parochieblad De Augustinus)

De laatste vergadering in het keuzetraject voor de centrale kerk in Wassenaar was op 29 mei. Toen hebben we tijd genomen om afspraken te maken over de matrix, dat is het overzicht waarin alle belangrijke kenmerken van de drie kerken zijn opgenomen. Dit overzicht is ook besproken op de bijeenkomsten met de parochianen na de vieringen op 4 en 11 juni. De reacties van de parochianen zijn opgeschreven en worden meegenomen in wat we noemen de sterkte/zwakte-analyse. Stapsgewijs komen we zo tot het punt waarop duidelijk moet worden welke kerk gekozen word als toekomstige centrale kerk.

Iemand vroeg mij waarom we dit lange traject hebben gekozen. In 2001 was er toch al het project “Tent van God”, waarbij het toenmalige dekenaat een conclusie had getrokken en een voorstel had gedaan voor een centrale kerk in Wassenaar. Waarom niet dat voorstel oppakken en verder uitwerken?

Inderdaad, we doen dat werk van toen in een korte tijd feitelijk over. Dat heeft ermee te maken dat het toen een ‘top-down’ besluit was waarbij de parochies niet echt participeerden in de besluitvorming. We herinneren ons nog goed hoe verhit die discussies waren en hoe daarna de hakken in het zand gingen. Dat kwam de samenwerking in de jaren daarna niet ten goede. Daar hebben we van geleerd, al beseffen we dat welk besluit er ook genomen wordt, het altijd pijn zal doen. Van belang is ook het feit dat we nu weinig inzicht meer hebben in de argumenten van toen. Wij moeten zelf tot een evenwichtige keuze komen.

Dinsdagavond 20 juni hebben we de volgende stap gezet om vanuit de ingevulde matrix te komen tot een eerste stap in de sterkte/zwakte-analyse. Daar wordt de komende vakantiemaand in een kleine commissie aan doorgewerkt. Na de vakanties zullen we daarop doorgaan en komt de definitieve keuze in zicht.

Pastoor Michel Hagen