Achtergrond

De parochie H. Augustinus is ontstaan uit een fusie van de 6 parochies uit Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Op 11 oktober 2011hebben de 6 parochiebesturen de fusieaanvraag ondertekend en ingediend bij de bisschop van Rotterdam. Op 25 november 2011 heeft bisschop van den Hende bij decreet hiermee ingestemd. Dat bekent dat er per 1 januari 2012 één nieuwe parochie ontstaan is met de parochienaam H.Augustinus. De 6 oude parochies zijn vanaf dat moment parochiekernen geworden.

Doelstelling van de fusie was tweedelig: een sterk en effectief pastoraal team en daarmee meer vitale geloofsgemeenschappen.

Op 11 februari 2012 vond de installatieviering plaats in de parochiekerk H. Willibrord in Oegstgeest waar de officiele afkondiging van de nieuwe parochie en bevestiging van het pastorale team en bestuur plaatsvond door bisschop van den Hende. Na afloop van de viering kreeg de Bisschop het informatieblad en bloemen aangereikt door vice-voorzitter Astrid van der Valk.