Kerkbalans

kerkbalans

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn:

  • door deel te nemen aan vieringen gedurende het kerkelijk jaar;
  • door je lokaal in te zetten als vrijwilliger, jouw inbreng te hebben en je talenten in te zetten;
  • door een geldelijke bijdrage te geven.

De kerkgemeenschap dient God en heeft zorg voor de naaste. De Kerk is het waard is om ook in de toekomst Kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans. Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nl.

Parochies hoeven de actie Kerkbalans niet te beperken tot januari. Sterker nog, het hele jaar door mag de parochie lokaal goede aandacht hebben voor geldwerving. Het bisdom Rotterdam stimuleert dit.

Periodieke gift nu gemakkelijker

Om de H. Augustinus parochie financieel goed draaiende te houden kan uw hulp niet worden gemist. Ook de fiscus kan hierbij een handje helpen. Als kerkgenootschap zijn we door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn uw giften aan onze kerk (deels) aftrekbaar voor de belastingen

De belastingwet, aangepast in 2014, biedt een tweetal mogelijkheden om schenkingen of giften in mindering te brengen op uw inkomen:

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een onderhandse akte van schenking die voldoet aan bepaalde voorwaarden zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar (vanaf 2014 is een acte bij de notaris niet meer nodig).

Een standaard acte voor een gift aan uw eigen parochiekern staat op de website van uw eigen parochiekern of kunt u opvragen bij uw eigen secretariaat.

Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt een drempel van € 60 of als dat meer is 1% van het “verzamelinkomen”; maximum is 10% van het verzamelinkomen.