Parochiebestuur

Pastoor/Moderator
Rochus Franken
Vicevoorzitter  
Pim Kouwenhoven
Secretaris
Joke Meijer – van der Aa
Penningmeester  
Vacature
PR en communicatie; 2de secretaris  
Emmy van der Wilk
Personeel  
Vacature
Begraafplaatsen Vacature
Beheer gebouwen Dick Remmerswaal
Fondsenwerving  Vacature
Projecten
Adviseur parochiebestuur
Joost Westgeest
Jan Komst

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar.