Parochiebestuur

Pastoor/Moderator
Rochus Franken
Vicevoorzitter  
Pim Kouwenhoven
Secretaris
Joke Meijer – van der Aa
Penningmeester  
Frank ten Have  
Personeel Willem van der Werf
Begraafplaatsen  
Bert Gerritsen
Beheer gebouwen Dick Remmerswaal
Fondsenwerving Vacature
Projecten Vacature
   

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar.