Pastoraal team

In de parochie van de H. Augustinus is een pastoraal team verantwoordelijk voor de totale parochie, d.w.z. de geloofsgemeenschappen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
Bovendien gaan regelmatig emeriti priesters of andere gasten voor in de vieringen.

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Pastoor Rochus Franken en moderator

Locatiereferent Wassenaar
tel: 071 889 5938; email: rochusfranken@outlook.com

Pastor Kees van Vliet

Locatiereferent Katwijk

tel: 06-1594 8952; email: ctm.van.vliet@planet.nl

Diaken Peter Winnubst

Locatiereferent voor Oegstgeest en Voorschoten
tel: 06-2443 4516; email: pmwinnubst@gmail.com

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

Taakveld Catechese, jeugd – en jongerenwerk 
tel: 06-21593936; email: s.zuidersma@parochie-augustinus.nl

Het pastoraal team komt wekelijks bij elkaar, meestal op donderdag.
Een keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst tussen het parochiebestuur en het pastoraal team.

Noodtelefoon:
Voor het aanvragen van een ziekenzalving of een uitvaart kunt u bellen
met de noodtelefoon: 06 – 49 42 32 42