Centraal secretariaat

Het parochiebestuur en het pastoraal team wordt ondersteund door Désirée de Bruijn van het centraal secretariaat.

Het centraal secretariaat is gevestigd op:
Kerkstraat 77
2242 HE Wassenaar

Bereikbaarheid

maandag tot en met donderdag van 10:00 – 17:00 uur,

Tel.:
Email:
Bank:
06 -10 75 65 65
secretariaat@parochie-augustinus.nl
NL89ABNA0507099729