Centraal secretariaat

Het parochiebestuur en het pastoraal team wordt ondersteund door Désirée de Bruijn van het centraal secretariaat.

Het centraal secretariaat is gevestigd op de pastorie van de H. Willibrord kerk
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest

Bereikbaarheid

maandag tot en met donderdag van 10:00 – 17:00 uur,

Tel.:
Email:
Bank:
06 -10 75 65 65
secretariaat@parochie-augustinus.nl
NL89ABNA0507099729