Toekomst RK Wassenaar

In de Paaseditie van De Augustinus,  april 2021,  heeft Gabrie Lansbergen, voorzitter van de Beheercommissie van de Sint Jozefkerk, informatie verstrekt over de voortgang van het proces rond de sluiting van de Sint Jozefkerk.

“”Het ziet er naar uit dat in de eerste helft van het jaar 2022 (misschien zelfs in het eerste kwartaal) de kerk aan de eredienst wordt onttrokken en na ongeveer een maand is dan de overdracht aan de nieuwe eigenaar.

Aparte commissies zijn samen met mensen van het bisdom aan het uitzoeken wat er met de roerende en onroerende religieuze goederen kan/moet gebeuren als de kerk aan de eredienst onttrokken wordt. Best wel een lastige klus.

Verder zijn we natuurlijk zeker nog van plan om een “feestje” voor de parochianen te vieren.

Ook zijn wij met de drie beheercommissies en pastoraatgroep in Wassenaar in overleg hoe het samen-kerk zijn in Wassenaar zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven. Er wordt getracht om zoveel mogelijk vrijwilligers ook uit Sint Jozef en de Goede Herder actief te laten zijn in de centrale kerk; vooral vrijwilligers actief in de liturgie en onze wijkcontactpersonen zijn belangrijke mensen. En dat betekent ook vertegenwoordigers van de drie gemeenschappen zitting laten nemen in de toekomstige centrale beheercommissie, zoals ook in de pastoraatgroep. Samen kerk-zijn in Wassenaar. Er is het idee geopperd dat er in de Sint Willibrorduskerk ook een Jozefkapel wordt ingericht met herkenbare dingen uit de Sint Jozefkerk.

Zo ziet u: er staat veel te gebeuren in het komende jaar. Ik hoop dat u ook een steentje bij wilt dragen als wij wat hulp nodig hebben.’’

Tot zover de informatie. Wordt t.z.t. vervolgd.