Vacatures bestuur

Bestuursleden gezocht!

Het parochiebestuur is op zoek naar verschillende bestuursleden op vrijwillige basis.

Wij zijn een parochie die geloofwaardig en eerlijk wil zijn, een parochie van mensen. Een kerk die van mensen houdt, die troost, lacht en bemoedigt, een kerk van mensen die er voor elkaar zijn als het nodig is. Eenvoudig en nuchter. Ieder kan inbreng hebben en van iedereen wordt wat verwacht

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die weten wat organiseren en aanpakken is, die soepel met vrijwilligers kunnen omgaan en hen op een effectieve manier kunnen aansturen, die met moderne communicatiemiddelen kunnen omgaan, die affiniteit hebben met het Rooms Katholieke geloof en die zich uitgedaagd voelen deze kerk in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar gestalte te willen geven? Herkent u zich in dit profiel? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken!

Wat wij bieden is een inspirerende omgeving, een goed functionerend bestuurlijk team met drive en adequate professionele ondersteuning in een dynamische, plezierige omgeving. De ambities om de komende jaren inhoud te geven aan het nieuwe beleidsplan zijn groot en de uitdagingen zijn talrijk. Dat maakt het boeiend en leuk.

Ben jij een gedreven en stevige persoonlijkheid en wil je graag samenwerken? Ben je daarnaast betrokken bij de naaste medemens, beschik je over creativiteit en voldoende tijd om inhoud te kunnen geven aan deze uitdaging? Of weet je iemand die dat kan en graag zou doen? Neem dan contact op met onze vicevoorzitter Pim Kouwenhoven (pimkouwenhoven@telfort.nl;   06-28445679)

Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.

Mocht u beschikken over andere kwaliteiten maar geen bestuursfunctie ambiëren, meld u dan a.u.b. ook aan. Het parochiebestuur kan altijd ondersteuning gebruiken.

Voor meer informatie over het bestuur en de vacatures lees verder!

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur is er om de lokale parochiekernen te ondersteunen en om gezamenlijk richting te geven. Die lokale geloofsgemeenschappen (parochiekernen) zijn en blijven de kernen van onze organisatie. Voor velen zijn daar ook de aanspreekpunten voor onze parochie te vinden.

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:

  • Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
  • Financiële zaken;
  • Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.
  • Het bestuur is ook de werkgever van ons personeel.
  • Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid.
  • Tenslotte vertegenwoordigt het bestuur de parochie richting het bisdom Rotterdam, maatschappelijke organisaties en als er formele contracten worden afgesloten.

 Aanbevelingen t.a.v. de samenstelling

Qua samenstelling van het bestuur zien we bij voorkeur een evenwichtige balans in:

  • man-vrouwverhoudingen,
  • leeftijdsopbouw,
  • diversiteit in cultureel- etnische achtergrond,
  • afkomstig uit verschillende kerklocaties.

Aftreedrooster parochiebestuur

De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Elk bestuurslid heeft een aandachtsveld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreekpunt van het bestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop op voordracht van het parochiebestuur. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar. Het rooster van aftreden is als volgt:

 Parochiebestuur                             Naam                                                   Aftreedrooster

Voorzitter                                         Pastoor Rochus Franken

Vicevoorzitter                                  Pim Kouwenhoven                        1 juni 2025

Secretaris                                         Joke Meijer-van der Aa                 1 juni 2023

Penningmeester                             Hans van Mullekom                      1 juli 2022

Gebouwen                                        Dick Remmerswaal                       1 sept 2024

Begraafplaatsen                              Jan Konst                                         1 juni 2022 (1e termijn)

Personeel                                         Vacature

PR & Communicatie                       Emmy van der Wilk                       1 juni 2023

Projecten                                          Joost Westgeest                               1 juni 2023

Fondsenwerving                             Vacature

 

Vacatures

Het bestuur maakt zich zorgen om het aantal (structurele) vacatures en doet een beroep op parochianen ter invulling van de (opkomende) vacatures in het parochiebestuur.

Op grond van ervaring wordt een tijdsbesteding van minimaal 4 uur per week ingeschat.

Belangrijk is dat in het bestuur als geheel de verschillende kwaliteiten beschikbaar zijn. Ook kan het bestuur zich laten ondersteunen door een commissie die als een team werkt en waarin kwaliteit wordt verbreed en tijdsbelasting kan worden gebalanceerd.

Zoek contact!

Heb je interesse en voel je wat om je in te zetten voor de parochie?

Neem dan contact op met Pastoor Franken of via het secretariaat 06-10756565

Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.