Zacheus

Evangelie

(Lucas 19, 1-10)

Zacheus[1] Deze plaat is ingekleurd door het Kleuter-kerkkoor.

Jezus komt in Jericho en trekt door de stad. Daar is een man die Zacheüs heet. Hij is oppertollenaar en hij is rijk. Hij wil wel eens zien wat Jezus voor iemand is. Dit lukt hem niet. Het is druk er zijn heel veel mensen en Zacheüs is klein. Daarom rent hij vooruit en klimt in een wilde vijgenboom om Jezus te kunnen zien als Hij voorbij komt. Als Jezus bij de boom komt waar Zacheüs in zit, kijk Hij omhoog en zegt tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn.’ Zacheüs komt vlug naar beneden en ontvangt Jezus met vreugde. Iedereen die het ziet spreekt er schande van. ‘Hij gaat het huis van een zondaar binnen’, zeggen ze. Zacheüs spreekt Jezus aan. ‘Heer,’ zei hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’ Jezus antwoordt: ‘Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.

Een foute man…

In de tijd van Jezus was Israël bezet door de Romeinen. De Romeinen waren dus de baas. Wat heeft dat nu met Zacheüs te maken? Zacheüs was tollenaar. Dat betekent dat hij bij de Tol werkt, de belastingdienst. Hij werkte dus voor de Romeinen. De meeste mensen vonden dat maar niks . De Romeinen waren de bezetters, de indringers, de vijanden. Zacheüs had ook nog eens een hoge baan bij de Tol en hij was erg rijk. Dus hij werkt niet alleen voor de vijand, maar hij werd er ook nog rijk van! De mensen hadden een hekel aan Zacheus. Maar wat doet Jezus…?

Een nieuwe kans

Jezus gaat binnen bij Zacheüs. En denk nou niet dat Jezus het niet wist, dat Zacheüs tollenaar was. Jezus wist precies wie Zacheüs was en ook wat hij allemaal had gedaan. Jezus kent hem en Hij roept hem bij zijn naam. Jezus geeft Zacheüs een nieuwe kans. Wat fijn voor Zacheüs! Ook wij krijgen van God altijd een nieuwe kans. Ook als we het heel  bont maken. Bij God is er geen laatste kans.

Wat doet Zacheüs met die kans? Hij zegt: Ik geef de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Hij wil het dus goed maken en zijn leven beteren. Je ziet: elk huis wordt een ander huis als Jezus er binnengaat. Een tollenaar wordt een weldoener, als hij Jezus in zijn huis ontvangt. Je kunt een huis niet beter opbouwen dan door Jezus uit te nodigen.

Laten wij ook mensen niet afwijzen, maar een nieuwe kans geven. Laten we God helpen om alle mensen er bij te laten horen. Bijvoorbeeld die pestkop op school. Misschien zegt iedereen wel: die mag niet meer met ons mee spelen. Die pest toch alleen maar. Misschien kan jij dan zeggen: geef hem nog een kans.

Kindergebed een nieuwe kans geven

Lieve Jezus,

U geeft mij altijd een nieuwe kans.

Dank u wel.

Ik wil graag bij U horen

En ook zelf nieuwe kansen geven,

aan mensen om mij heen.

Wilt U mij daarbij helpen?

Amen

Bron: www.Hagenpreken.nl