Bedevaart naar Kevelaer 11 tot en met 13 augustus 2022

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer biedt een ieder vertroosting, kracht en energie. We komen bij “Moeder Thuis”, een plek die heel bijzonder is voor velen.

Het samen op bedevaart gaan naar deze bijzondere plaats is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te zijn.

Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en ontspanning.

[Lees meer…]

Brielle HH. Martelaren van Gorcum 9 juli 2022

Zoals ook voor corona het geval was zal onze parochie dit jaar weer met een bus naar Brielle gaan om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum waarvan wij gedenken dat zij dit jaar precies 450 jaar geleden hun leven voor het geloof gaven.

Het is een hele fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het land in een volle kerk. Ter plaatse zijn broodjes, drankjes en soep verkrijgbaar. De bus stopt op 50 meter van de Bedevaartkerk. Personen onder de 18 jaar kunnen gratis mee. Er is geestelijke begeleiding.

[Lees meer…]

Zomerkampen Bisdom Rotterdam

Kinderpassie met passie gezongen

Op vrijdag 8 april 19.30-20.15 uur zal kinderkoor De Vrolijke Noot de Kinderpassie in de H. Joannes de Doperkerk Katwijk uitvoeren. Het hele passieverhaal wordt prachtig verteld door onze voorleeskampioen van Katwijk Martijn Hoevens. Het verhaal is naadloos verweven met alle liederen. ‘Jubelende mensen’, ‘Laatste avondmaal’, ‘Angst en verraad’, ‘Kruisiging en verdriet’ krijgen een schitterende muzikale vertaling uitmondend in ‘Hoop en nieuw leven’. Een mooi begin van de Goede Week door deze Kinderpassie te beleven met alle zintuigen. Geniet ervan hoe deze kinderen hun eigen muzikale verhaal van de hoop voor u uitvoeren. Alles wordt muzikaal begeleid door pianist Niek van der Meij. Iedereen is van harte welkom!”

The Passion Wassenaar; 8 tm 10 april

Via deze weg willen wij u graag informeren over de voorstelling The Passion Wassenaar welke van 8 t/m 10 april te zien is in de Messiaskerk in Wassenaar. De mooiste en meest geliefde Nederlandstalige popnummers in een eigentijds decor brengen het paasverhaal tot leven en laten je het beleven met al je zintuigen. In een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten word je meegenomen in een verhaal over een bijzondere man die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Een verhaal dat ons raakt in onze eigen angsten, twijfels en onzekerheden, teleurstelling en pijn, maar ook in onze verlangens naar liefde, genegenheid en oprechtheid.

Om met onze voorstelling ook een grote groep jongeren te bereiken willen wij de jongeren in uw kerk de mogelijkheid geven om de voorstelling op zondagmiddag of zondagavond 10 april 2022 met korting te bezoeken. Met de kortingscode: tpwgroep krijgen de jongeren € 2,50 korting per kaartje. De kaarten á € 15,- per stuk (€ 12,50 inclusief korting) kunt u bestellen via onze website https://thepassionwassenaar.nl/

Wij hopen een hoop jongeren te mogen verwelkomen tijdens onze voorstellingen

Pastorale brief bisschoppen

Graag uw aandacht voor de pastorale brief, die de bisschoppen hebben geschreven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen.

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrouwen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen, regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden. Samen kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan moet worden en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.

[Lees meer…]

Versoepelingen regels

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

[Lees meer…]

Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

[Lees meer…]

Priesterstudent Arno Aardoom nodigt je uit: Oriëntatiedag Vronesteyn

“Welkom op Vronesteyn de priester- en diakenopleiding van ons bisdom. Net als elders in de maatschappij gaan ook wij weer open.” In een video nodigt priesterstudent Arno Aardoom uit voor de Oriëntatiedag op Vronesteyn. Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen die nadenken over het priesterschap of diaconaat in gesprek over hoe je je roeping serieus kunt onderzoeken. “Het lijkt soms alsof het leven de afgelopen jaren behoorlijk is stil komen te vallen en we nu geleidelijk aan weer als samenleving een nieuw begin maken. Dan kunnen we natuurlijk terugvallen op het oude vertrouwde, maar misschien is nu juist dit moment wel het moment om te kijken wat er leeft in ons hart, wat God ons daar misschien wil vertellen”, zegt Arno. “Onderzoek je roeping. Wees welkom en kom langs op onze Oriëntatiedag op zondag 13 maart.”

[Lees meer…]

Vertrek Kapelaan Plavcic per 29 mei

Bisschop Van den Hende stemt in met het vertrek van kapelaan Boris Plavcic uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 2022.

Kapelaan  Plavcic heeft een verzoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic om voor een periode van vijf jaar zijn priesterlijke bediening te mogen uitoefenen in het aartsbisdom Sarajevo. Na een begeleide retraite onderstreept kapelaan Plavcic dat het geen kwestie is van heimwee naar het land waar hij geboren en opgegroeid is noch omdat het bisdom Rotterdam niet goed zou zijn om te werken. Hij wil onderzoeken of een voortzetting van zijn priesterlijke bediening in het aartsbisdom Sarajevo de wil van God is.

Kardinaal Vinko Puljic en bisschop Van den Hende hebben in onderling overleg besloten zijn verzoek nader uit te werken en af te stemmen.

Sinds 8 november 2015 is Boris Plavcic actief in de parochie H. Augustinus, eerst als transeunt diaken en sinds 28 mei 2016 als priester. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor onze gemeenschap en in woord en daad en met groot jeugdig enthousiasme het Evangelie in ons midden verkondigd en de sacramenten gevierd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd.

Van harte wordt uw gebed gevraagd voor de nieuwe werkzaamheden van kapelaan Boris Plavcic en voor het pastoraal team dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in de parochie H. Augustinus. Naar verwachting zal kapelaan Boris in de zomer naar het bisdom Sarajevo gaan om daar als parochiepriester te gaan werken.