8 okt Presentatie nieuw lid pastoraal team

Het bestuur van de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten,
Wassenaar) heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons Pastoraal Team
De heer S.M. Zuidersma
De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op
zaterdagavond 8 oktober 2022 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk
te Voorschoten (Leidseweg 98) en wordt verricht door Z.H.E. Mgr. J.H.J. van den Hende.
De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100).
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Sjoerd Zuidersma (geb. 1980) is pastoraal werker van het bisdom Rotterdam. Hij is opgegroeid in Nootdorp. Na de sportopleidingen CIOS en de ALO (sportmanagement) heeft hij gymles gegeven in een
township in Zuid-Afrika. Teruggekomen in Nederland is hij begonnen met de theologiestudie in Utrecht.
Daarna begon zijn loopbaan in de Kerk als jongerenwerker en na afronding van zijn studie als
pastoraal werker voor de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn. Per 1 oktober 2022 is hij
werkzaam voor onze parochie. Hij kijkt ernaar uit u te ontmoeten, zijn taken liggen met name bij de
catechese en het jeugd- en jongerenwerk.

Marriage Course start in sept

Er start in september voor de (aanstaande) echtparen uit ons Bisdom een nieuwe online Marriage Course. De cursus is bedoeld voor alle (aanstaande) echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – met een flinke scheut humor. In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en belangrijke praktische onderwerpen voor de gezamenlijke toekomst aan de orde.

[Lees meer…]

AUGUSTINUSLEZING

De jaarlijkse Augustinuslezing zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 31 augustus a.s., aanvang 20.00 uur, plaats: Bondsgebouw, Voorschoten.

Dr. Norbert Schnell is gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor.

Het bruidsmotief vormt vanaf Genesis tot en met Openbaring als het ware één grote spanningsboog die ons iets zegt over onze relatie tot God. Dhr. Norbert Schnell zal ons hierover meer vertellen.

Het Pastoraal Team nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00 uur een  eucharistieviering in de Sint Laurentius en Moeder Godskerk.

MARIA TENHEMELOPNEMING

Op maandag 15 augustus is het feest van Maria Tenhemelopneming.

Dit wordt gevierd met een eucharistieviering in de H.Laurentius en Moeder Godskerk te Voorschoten. Aanvang: 19.00 uur.

Deze viering is bestemd voor de gehele parochie H. Augustinus.

U bent  van harte welkom!

Bedevaart naar Banneux 22 aug

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

[Lees meer…]

Livestreams gaan door in de vakantieperiode

Ook deze zomer weken is er op zondag een live stream van een viering in onze parochie te bekijken.

Zie daarvoor de Parochiële livestream links in het menu of klik hier om naar de pagina te gaan waar alle livestreams staan.

Bedevaart naar Kevelaer 11 tot en met 13 augustus 2022

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer biedt een ieder vertroosting, kracht en energie. We komen bij “Moeder Thuis”, een plek die heel bijzonder is voor velen.

Het samen op bedevaart gaan naar deze bijzondere plaats is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te zijn.

Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en ontspanning.

[Lees meer…]

Brielle HH. Martelaren van Gorcum 9 juli 2022

Zoals ook voor corona het geval was zal onze parochie dit jaar weer met een bus naar Brielle gaan om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum waarvan wij gedenken dat zij dit jaar precies 450 jaar geleden hun leven voor het geloof gaven.

Het is een hele fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het land in een volle kerk. Ter plaatse zijn broodjes, drankjes en soep verkrijgbaar. De bus stopt op 50 meter van de Bedevaartkerk. Personen onder de 18 jaar kunnen gratis mee. Er is geestelijke begeleiding.

[Lees meer…]

Zomerkampen Bisdom Rotterdam

Kinderpassie met passie gezongen

Op vrijdag 8 april 19.30-20.15 uur zal kinderkoor De Vrolijke Noot de Kinderpassie in de H. Joannes de Doperkerk Katwijk uitvoeren. Het hele passieverhaal wordt prachtig verteld door onze voorleeskampioen van Katwijk Martijn Hoevens. Het verhaal is naadloos verweven met alle liederen. ‘Jubelende mensen’, ‘Laatste avondmaal’, ‘Angst en verraad’, ‘Kruisiging en verdriet’ krijgen een schitterende muzikale vertaling uitmondend in ‘Hoop en nieuw leven’. Een mooi begin van de Goede Week door deze Kinderpassie te beleven met alle zintuigen. Geniet ervan hoe deze kinderen hun eigen muzikale verhaal van de hoop voor u uitvoeren. Alles wordt muzikaal begeleid door pianist Niek van der Meij. Iedereen is van harte welkom!”