Maand van de Bijbel in het teken van hoop

Op 22 januari 2023 gaat voor de 4e keer de Maand van de Bijbel van start. Met meer dan 20 verschillende organisaties die zich met de Bijbel verbonden voelen wordt in de periode van 22 januari tm 22 februari aandacht besteed aan de rol van de Bijbel in onze samenleving. In 2023 staat deze maand in het teken van de hoop. Het thema is ‘Blijven dromen’, waarmee de organiserende partners willen laten zien hoe het oude boek een levendige inspiratiebron is voor hoop in een tijd die bepaald wordt door crises en zorgen om de toekomst.

[Lees meer…]

Impulsbijeenkomst vrijwilliger in de Kerk

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad.

Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste communievoorbereiding of voor de bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw.

[Lees meer…]

Vormsel 2023 inschrijven

Kinderen in groep 8 en de brugklas zijn van harte welkom bij het Vormselproject van de parochie. De voorbereiding voor dit sacrament begint in februari 2023 en eindigt in mei 2023 met een feestelijke viering met de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen meer over de katholieke kerk en de heilige Geest. U kunt uw kinderen aanmelden tot begin februari. Hoe doe je dat? Lees verder

Concert in H. Laurentiuskerk

Messiah door Vox Clara

Op zondag 18 december om 14.00 zal in de Laurentiuskerk in Voorschoten de Messiah van G.F Handel (1685-1759) worden uitgevoerd door een gemengd koor, gevormd door vocaal vrouwenensemble Vox Clara en projectzangers. Het koor wordt begeleid door Orkest Polyphonia en het geheel staat onder muzikale leiding dirigente Maria Rosenmöller.

De Messiah is een van de bekendste en mooiste oratoria uit de muziekgeschiedenis. Anders dan de Mattheus Passion verhaalt de Messiah over het hele leven van Jezus. Het stuk bestaat uit drie delen: geboorte en profetie; lijden en opstanding en Laatste Oordeel en redding van de mensheid. Geen evangelist als verteller, maar een afwisseling van prachtige koor- en solostukken.

De muziek van Handel is op en top barok. Zang en instrumenten spelen zowel in vreugde als in droefheid een ontroerend spel met elkaar. Van Mozart is de uitspraak dat Handel als geen ander effecten begrijpt; als hij kiest, treft hij doel als een bliksemschicht. De luisteraar zal dit zelf ervaren. Elke melodie weet te raken.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.voxclara.nl (€ 22) of aan de zaal (€ 25). Kinderen t/m 18 jaar zijn gratis.

Concert in Goede Herder kerk

Ensemble Archipel voert op zondag 27 november om 16:00 uur haar programma ‘Trauermusik’ uit. De topstukken in dit programma sluiten perfect aan bij het verkleuren tijdens de herfst. We nodigen u van harte uit om te komen luisteren.

Programma:

Bach: Kantate BWV 106 ‘Actus Tragicus’, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit

Bach: Andante uit Branderburgs Concert No.2

Telemann: Trauerkantate, Du, aber Daniel, gehe hin

Kaartjes kopen is niet nodig: we vinden het belangrijker dat u komt genieten en zich welkom voelt. Na afloop vragen we u vrijblijvend om een donatie in de collectemand te doen of over te maken.

Vacature Bisdom

Het bisdom Rotterdam is op zoek naar een secretaresse op de financiële afdeling.

De sluitingsdatum voor de vacature is 30 november.

Bijgaand de link naar de advertentie. Bisdom Rotterdam

De smulpaap start op 9 nov

Vragen voor iedereen, of je nu niet, wel of een beetje gelooft.

Ons leven is vaak druk.  Elke dag stellen we onszelf vragen. Zoals: “Wat gaat de dag brengen? Wat trek ik aan? Krijg ik vandaag alles af?” Er zijn ook grotere vragen. “Hoe word ik gelukkig? Hoe leef ik mijn droom?” Dit zijn grote vragen en vaak is er maar weinig tijd om hier goed over na te denken.

[Lees meer…]

8 okt Presentatie nieuw lid pastoraal team

Het bestuur van de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten,
Wassenaar) heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons Pastoraal Team
De heer S.M. Zuidersma
De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op
zaterdagavond 8 oktober 2022 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk
te Voorschoten (Leidseweg 98) en wordt verricht door Z.H.E. Mgr. J.H.J. van den Hende.
De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100).
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Sjoerd Zuidersma (geb. 1980) is pastoraal werker van het bisdom Rotterdam. Hij is opgegroeid in Nootdorp. Na de sportopleidingen CIOS en de ALO (sportmanagement) heeft hij gymles gegeven in een
township in Zuid-Afrika. Teruggekomen in Nederland is hij begonnen met de theologiestudie in Utrecht.
Daarna begon zijn loopbaan in de Kerk als jongerenwerker en na afronding van zijn studie als
pastoraal werker voor de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn. Per 1 oktober 2022 is hij
werkzaam voor onze parochie. Hij kijkt ernaar uit u te ontmoeten, zijn taken liggen met name bij de
catechese en het jeugd- en jongerenwerk.

Marriage Course start in sept

Er start in september voor de (aanstaande) echtparen uit ons Bisdom een nieuwe online Marriage Course. De cursus is bedoeld voor alle (aanstaande) echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – met een flinke scheut humor. In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en belangrijke praktische onderwerpen voor de gezamenlijke toekomst aan de orde.

[Lees meer…]

AUGUSTINUSLEZING

De jaarlijkse Augustinuslezing zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 31 augustus a.s., aanvang 20.00 uur, plaats: Bondsgebouw, Voorschoten.

Dr. Norbert Schnell is gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor.

Het bruidsmotief vormt vanaf Genesis tot en met Openbaring als het ware één grote spanningsboog die ons iets zegt over onze relatie tot God. Dhr. Norbert Schnell zal ons hierover meer vertellen.

Het Pastoraal Team nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00 uur een  eucharistieviering in de Sint Laurentius en Moeder Godskerk.