De Heilige Augustinus

Aurelius Augustinus is geboren in Thagasteop 13 november 354 en gestorven op 28 augustus 430 in Hippo in het huidige Algerije. Hij was bisschop va Hippo, theoloog en filosoof. Van hem zijn honderden preken bewaard gebleven. Hij heeft boeken geschreven die nog steeds tot de wereldliteratuur behoren. Als je zijn boeken leest sta je verbaasd over zijn psychologisch inzicht

.Augustinus

In 1295 werd hem door paus Celestinus V de titel kerkvader gegeven. Augustinus is belangrijk voor de oecumene, omdat hij ook in de kerken van de Reformatie veel gelezen en bestudeerd wordt.

Aan Augustinus wordt de uitspraak toegeschreven “Goed zingen is dubbel bidden”. Hij doelde daarbij niet zozeer op zuiver zingen en maat houden, als wel op zuiver van hart zingen.