Aanmelden Zomerkampen

Stille Omgang  2023

Op 18 maart gaan wij na 3 jaar Corona stilstand weer met de bus vanuit alle parochiekernen op pelgrimage naar de Stille Omgang in Amsterdam ter herdenking van het mirakel van Heilige Hostie uit 1345. Wij nemen daar deel aan een eucharistieviering met mgr. van Hout waarna wij in stilte 1 uur volgens de middeleeuwse route door Amsterdam pelgrimeren. 

Aanmelding kan via de inschrijflijst achterin de kerk of via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Stille Omgang 2023”.

Nieuwe Marriage Course

De cursus begint op 10 maart (catechese avond). Deelnemers kunnen zich uiterlijk op 10 maart ’s ochtends aanmelden.

De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.

[Lees meer…]

De Vrolijke Noot in actie voor Turkije en Syrië

Op de filmpagina kunt u het actielied zien dat de kinderen van De Vrolijke Noot donderdagmiddag 9 februari bij hun koorrepetitie in onze kerk hebben ingestudeerd en opgenomen. Het is ook op You Tube gedeeld om zoveel mogelijk mensen hun gezongen oproep voor financiële noodhulp in beide landen te laten horen. Agnes Bol, dirigente van De Vrolijke Noot: ,,Wij roepen iedereen zingend op in actie te komen voor deze mensen, en in het bijzonder de kinderen in het door zware aardbevingen getroffen gebied in Turkije en Syrië! Het is hard nodig. En dat vinden deze kinderen zeker. Kijk en luister maar met wat voor overtuiging zij dit zingen!”

Bedevaart naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

[Lees meer…]

Maand van de Bijbel in het teken van hoop

Op 22 januari 2023 gaat voor de 4e keer de Maand van de Bijbel van start. Met meer dan 20 verschillende organisaties die zich met de Bijbel verbonden voelen wordt in de periode van 22 januari tm 22 februari aandacht besteed aan de rol van de Bijbel in onze samenleving. In 2023 staat deze maand in het teken van de hoop. Het thema is ‘Blijven dromen’, waarmee de organiserende partners willen laten zien hoe het oude boek een levendige inspiratiebron is voor hoop in een tijd die bepaald wordt door crises en zorgen om de toekomst.

[Lees meer…]

Impulsbijeenkomst vrijwilliger in de Kerk

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad.

Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste communievoorbereiding of voor de bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw.

[Lees meer…]

Vormsel 2023 inschrijven

Kinderen in groep 8 en de brugklas zijn van harte welkom bij het Vormselproject van de parochie. De voorbereiding voor dit sacrament begint in februari 2023 en eindigt in mei 2023 met een feestelijke viering met de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen meer over de katholieke kerk en de heilige Geest. U kunt uw kinderen aanmelden tot begin februari. Hoe doe je dat? Lees verder

Concert in H. Laurentiuskerk

Messiah door Vox Clara

Op zondag 18 december om 14.00 zal in de Laurentiuskerk in Voorschoten de Messiah van G.F Handel (1685-1759) worden uitgevoerd door een gemengd koor, gevormd door vocaal vrouwenensemble Vox Clara en projectzangers. Het koor wordt begeleid door Orkest Polyphonia en het geheel staat onder muzikale leiding dirigente Maria Rosenmöller.

De Messiah is een van de bekendste en mooiste oratoria uit de muziekgeschiedenis. Anders dan de Mattheus Passion verhaalt de Messiah over het hele leven van Jezus. Het stuk bestaat uit drie delen: geboorte en profetie; lijden en opstanding en Laatste Oordeel en redding van de mensheid. Geen evangelist als verteller, maar een afwisseling van prachtige koor- en solostukken.

De muziek van Handel is op en top barok. Zang en instrumenten spelen zowel in vreugde als in droefheid een ontroerend spel met elkaar. Van Mozart is de uitspraak dat Handel als geen ander effecten begrijpt; als hij kiest, treft hij doel als een bliksemschicht. De luisteraar zal dit zelf ervaren. Elke melodie weet te raken.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.voxclara.nl (€ 22) of aan de zaal (€ 25). Kinderen t/m 18 jaar zijn gratis.

Concert in Goede Herder kerk

Ensemble Archipel voert op zondag 27 november om 16:00 uur haar programma ‘Trauermusik’ uit. De topstukken in dit programma sluiten perfect aan bij het verkleuren tijdens de herfst. We nodigen u van harte uit om te komen luisteren.

Programma:

Bach: Kantate BWV 106 ‘Actus Tragicus’, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit

Bach: Andante uit Branderburgs Concert No.2

Telemann: Trauerkantate, Du, aber Daniel, gehe hin

Kaartjes kopen is niet nodig: we vinden het belangrijker dat u komt genieten en zich welkom voelt. Na afloop vragen we u vrijblijvend om een donatie in de collectemand te doen of over te maken.