Zaterdagavondvieringen in parochie H. Augustinus starten weer.

Nu de coronarichtlijnen van de bisschoppen versoepelt zijn, starten ok de zaterdagavondvieringen weer.  

Komend weekeind is de viering in de Jozef nog om 16.00u. Vanaf 5 februari zal deze om 19.00u plaatsvinden

In het weekeind van 12/13 februari starten ook de zaterdagavondvieringen in Katwijk/Oegstgeest weer, te beginnen op 12 februari om 19.00u in Oegstgeest. Op 19 februari is de viering in Katwijk en daarna om en om, de ene week in Oegstgeest, de andere week in Katwijk.

Coronamaatregelen

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Voor de parochie H. Augustinus betekent dit dat reserveren niet meer nodig is met ingang van heden.

[Lees meer…]

Verdere aanscherping coronamaatregelen: bij alle vieringen slechts 50 mensen aanwezig. Vooraf reserveren.

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

[Lees meer…]

Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

[Lees meer…]

ADVENTSBRIEF TER BEMOEDIGING

Beste parochianen,

De maand december is begonnen met twee bijzondere ontwikkelingen: enerzijds de aanscherping van de corona maatregelen en anderzijds de belofte van de Adventstijd.

De regering heeft onder meer een avond lockdown vanaf 5 uur in de middag inge­steld. De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat er na 5 uur in de middag geen kerk­diensten of andere kerkelijke activiteiten aangeboden mogen worden. Met deze brief willen wij NIET ingaan op wat dat voor onze zes parochiekernen allemaal betekent, want dat kunt u lezen op de website etc. Nee wij willen als Pastoraal team u allen veel meer laten weten, dat we met u meeleven en dat we uw teleurstellingen begrijpen.

[Lees meer…]

Coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

[Lees meer…]

Afscheidsviering en receptie diaken George Brink


Diaken George Brink, locatiereferent in Wassenaar, bereikt op 23 december 2021 de AOWgerechtigde leeftijd en zal dan onze parochie verlaten. Uiteraard gebeurt dit niet met stille trom.
De afscheidsviering staat D.V. gepland op zondag 12 december 2021 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk
te Wassenaar. Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in de Warenar, Kerkstraat 75 te
Wassenaar, van 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

[Lees meer…]

Livestream van het Jubileumconcert van kinderkoor De Vrolijke Noot 19 nov.

Het betreft het jubileumconcert van ons kinderkoor De Vrolijke Noot dat vijftien jaar bestaat en op vrijdagavond 19/11 in onze parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk dat muzikaal wil gaan vieren met hopelijk vele aanwezigen. Het jubileumconcert is van 19.30 – 21.00 uur

Het optreden is via deze link te bekijken: https://youtu.be/qKko3S0cJUk 

Jubileumconcert De Vrolijke Noot vrijdagavond 19 november

De organisatie draait al maanden op volle toeren om er een gezellig feestje van te maken voor de koorleden, oud-koorleden en hopelijk de vele bezoekers in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk, Kerkstraat 70.

Belangrijke informatie voor als u zich wilt aanmelden:

[Lees meer…]

Pius Lezing 24 nov

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, spreekt over de rol van overheid en kerk in de coronatijd. Dat doet hij op de jaarlijkse lezing bij de presentatie van de Pius Almanak 2022, het adresboek van Katholiek Nederland. Deze presentatie vindt plaats op 24 november in de Doopsgezinde Kerk te Den Haag.

Aanmelden via: info@adveniat.nl.

[Lees meer…]