Afscheidsviering en receptie diaken George Brink


Diaken George Brink, locatiereferent in Wassenaar, bereikt op 23 december 2021 de AOWgerechtigde leeftijd en zal dan onze parochie verlaten. Uiteraard gebeurt dit niet met stille trom.
De afscheidsviering staat D.V. gepland op zondag 12 december 2021 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk
te Wassenaar. Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in de Warenar, Kerkstraat 75 te
Wassenaar, van 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).


Het vriendelijke verzoek aan u om de diaken niet in de kerk de hand te schudden. Na de viering gaat
hij naar de Warenar en begeeft hij zich onder de gasten. U heeft daar alle tijd om afscheid van hem
te nemen.
Cadeau namens de parochie
Het bestuur zal namens de parochie een mooi cadeau aanbieden aan diaken Brink en vraagt de
parochianen of zij hieraan willen bijdragen. Tijdens de vieringen op 20/21 en 27/28 november kunt u
achter in de kerk uw envelop met geld deponeren. Wilt u liever overmaken dan kunt u een bedrag
storten op rekeningnummer NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Cadeau
diaken Brink.
Coronaregels
De 1,5 meter-regel is inmiddels opgeheven. De kerkdiensten mag u bijwonen zonder dat u een
vaccinatiebewijs in de vorm van een QR-code of recente negatieve PCR-test hoeft te laten zien. In de
horeca, dus ook in de Warenar, is dit wèl verplicht. Zonder deze informatie heeft u geen toegang tot
de Warenar. Het is onzeker of deze regels in december nog zullen gelden.
Vervoer naar en van de Warenar
Voor de mensen die slecht ter been zijn, wordt gezorgd voor vervoer met een bus van Brouwertours.
U kunt opstappen bij de St. Jozefkerk, Parklaan 28 te Wassenaar. De bus vertrekt vanaf de kerk om
15.15 uur en zal vanaf de Warenar weer terugkeren naar de kerk om 17.15 uur. U kunt zich tot
uiterlijk 2 december opgeven door een mailtje te sturen naar secretariaat@parochie-augustinus.nl of
te bellen met 06-10756565 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur). Achter in
de Wassenaarse kerken zullen ook intekenlijsten liggen waarop u kenbaar kunt maken dat u graag
meerijdt.
Aanmelden voor viering en/of receptie
Om een indicatie te hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen wij vriendelijk u aan te
melden voor de viering en/of de receptie. U kunt dit doen door tot uiterlijk 2 december een mailtje
te sturen naar secretariaat@parochie-augustinus.nl of te bellen met 06-10756565 (bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur).
Namens het parochiebestuur,
Pim Kouwenhoven
vicevoorzitter